Firmę TOKARSKI i SPÓŁKA założył w 1977 r. Pan Stanisław Tokarski. Był to mały zakład który produkował woreczki do „słynnej” cytrynady i rękawy foliowe. Sztandarowy wyrób stanowiły wówczas opakowania do napojów i słonych paluszków oraz wąskie rękawy foliowe.

Sytuacja gospodarcza w Polsce lat 80-tych nie motywowała właścicieli do poszerzania asortymentu produkowanych wyrobów. Rozwój firmy następował więc w kierunku wzrostu mocy produkcyjnych. Okres przejściowy między gospodarką centralnie sterowaną a wolnorynkową charakteryzował się brakiem stabilizacji rynkowej i niepewnością jutra.

Wysoka rentowność firmy pozwalała na powiększanie parku maszynowego poprzez sukcesywne dokupowanie wytłaczarek oraz półautomatów zgrzewających. Wraz ze zmianami gospodarczymi w kraju zmieniła się też firma Pana Stanisława. W latach 90-tych zakład został rozbudowany i rozpoczął współpracę ze Szwedzkimi partnerami. Właśnie ze Szwecji sprowadzono nowe maszyny, które pozwoliły znacznie rozszerzyć asortyment i zagwarantować jego lepszą jakość.
Nawiązanie kontaktu z firmą szwedzką o podobnym profilu produkcji, było punktem zwrotnym w historii przedsiębiorstwa. Współpraca ta zaowocowała szerszym i bardziej perspektywicznym spojrzeniem na możliwości rozwoju firmy.

Na początku lat 90-tych zmodernizowano park maszynowy na bardziej specjalistyczny. Inwestycje te umożliwiły firmie zwiększenie gamy produkowanych wyrobów o opakowania foliowe z nadrukiem, torby reklamowe, szerokie folie i inne. Spowodowało to poszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców. Rozbudowa i ciągła modernizacja parku maszynowego oraz znaczący wzrost liczby odbiorców pozwoliły na osiągnięcie w drugiej połowie lat 90-tych wysokiej i stabilnej pozycji na krajowym rynku opakowań foliowych.

Obecnie posiadamy w ofercie również opakowania biodegradowalne jak i papierowe.